พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ประเทศไทย

ปีการศึกษา 2562

พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 รอบเช้า เวลา 07.00 – 12.15 น. ณ ห้องฟินิกซ์ 1-3 อิมแพคเอ็กซิบิชั่นฮอลส์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งโรงเรียนบ้านลาดเหนือผ่านการประเมินรอบที่ 3 “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ปีการศึกษา 2562 - 2566