ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอรับบริจาคถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 21:11 โดย โรงเรียนบ้านลาดเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1
 • โรงเรียนบ้านลาดหนือ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านลาดหนือ ได้กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 14 พฤษภาคม  2557
  ส่ง 14 มิ.ย. 2558 18:50 โดย เว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1
 • กำหนดการเปิดภาคเรียนปีที่ 1 ปี 2556 โรงเรียนบ้านลาดเหนือ กำหนดหารเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  ในวันที่พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
  ส่ง 14 พ.ค. 2556 21:48 โดย วัลยา ต่อโชติ
 • ขอเชิญร่วมบริจาค โรงเรียนบ้านลาดเหนือ ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคสมทบทุนต่อเติมอาคารเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์  ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2555 23:23 โดย วิภาภรณ์ ไตรนพ
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • อบรมปรับปรุงแก้ไขเวปไซต์โรงเรียน วันนี้ฝนนี่ได้รับมอบหมายให้มาอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้าน   ICT และปรับปรุงแก้ไขเวปไซต์โรงเรียน ในวพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 20:56 โดย โรงเรียนบ้านลาดเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1
 • เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกำจัดลูกน้ำยุงลาย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดเหนือ ได้เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในชุมชน หมู่บ้านลาดเหนือ ลาดโสน เมื่อวันพฤหัสบดีท ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 20:49 โดย โรงเรียนบ้านลาดเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1
 • อบรมเวปไซด์โรงเรียน เนื่องด้วย สพป.ชย.1 จัดการอบรมเวปไซด์ให้กับคณะครู อ.หนองบัวแดง ในวันที่ 25  เมษายน  2557โดยโรงเรียนบ้านลาดเหนือ ได้ส่งตัวแทนมาอบรม 2 ท่าน ...
  ส่ง 24 เม.ย. 2557 23:24 โดย wanlaya tochote
 • กำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2556 วันที่ 14  พ.ค. 2556 ประชุมครูผู้ปกครองนักเรียนวันที่ 15  พ.ค. 2556 วันที่ 16  พ.ค. 2556  เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ...
  ส่ง 14 พ.ค. 2556 20:54 โดย วัลยา ต่อโชติ
 • รณรงค์เลือกตั้ง
  ส่ง 16 พ.ค. 2555 23:45 โดย วิภาภรณ์ ไตรนพ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน่วยงานทางการศึกษา